کتاب های رئال

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های واقع گرایانه در جهان
 کتاب جا مانده در اعماق اقیانوس

کتاب جا مانده در اعماق اقیانوس

اثر کیت الن از انتشارات پرتقال


 کتاب داداش سیاه، داداش سیاه

کتاب داداش سیاه، داداش سیاه

اثر جوول پارکر روودز از انتشارات پرتقال


 کتاب پسری که صدای خرس ها شد

کتاب پسری که صدای خرس ها شد

اثر کارمن الیور از انتشارات اطراف


 کتاب دختری که مزرعه را نجات داد

کتاب دختری که مزرعه را نجات داد

اثر جود ایزابلا از انتشارات اطراف


 کتاب مجموعه بچه های اطراف جهان(۶ جلدی)

کتاب مجموعه بچه های اطراف جهان(۶ جلدی)

اثر مجموعه ی نویسندگان-کیتی اسمیت میلوی از انتشارات اطراف


 کتاب دختری که باغ را سرسبز کرد

کتاب دختری که باغ را سرسبز کرد

اثر کیتی اسمیت میلوی از انتشارات اطراف


 کتاب پسری که فیل را بزرگ کرد

کتاب پسری که فیل را بزرگ کرد

اثر مارگریت رورس از انتشارات اطراف


 کتاب جاکوب در آفریقا

کتاب جاکوب در آفریقا

اثر رولند اسمیت از انتشارات سایه گستر


 کتاب میز خانه ی ما

کتاب میز خانه ی ما

اثر پیتر اچ رینولدز از انتشارات پرتقال


 کتاب گذرگاه وحشت

کتاب گذرگاه وحشت

اثر فیلیس رینولدز نیلر از انتشارات کیمیا