کتاب های رئال

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های واقع گرایانه در جهان
 کتاب بچه های کوچه مبین

کتاب بچه های کوچه مبین

اثر آلبرت کوچویی از انتشارات آرادمان


 کتاب تذکره ی پاتاگونیا

کتاب تذکره ی پاتاگونیا

اثر بروس چتوین از انتشارات خوانه


 کتاب پرده های تاریکی

کتاب پرده های تاریکی

اثر ولید الهودلی از انتشارات ایشتار


 کتاب اعترافات یک یاکوزا

کتاب اعترافات یک یاکوزا

اثر جونیچی ساگا از انتشارات ستاک


 کتاب خاک کارخانه

کتاب خاک کارخانه

اثر شیوا خادمی از انتشارات اطراف


 کتاب به وقت اردیبهشت

کتاب به وقت اردیبهشت

اثر مریم عرفانیان از انتشارات به نشر


 کتاب دختر حاجی

کتاب دختر حاجی

اثر زهره محمدی از انتشارات سوره مهر


 کتاب اسری

کتاب اسری

اثر سیدحسین طاهری از انتشارات ماهریس


 کتاب انسان شناسی در مریخ

کتاب انسان شناسی در مریخ

اثر الیور ساکس از انتشارات سایلاو


 کتاب رودخانه برایان

کتاب رودخانه برایان

اثر گری پائلسون از انتشارات ادبیات معاصر