کتاب کودک باتلاق

اثر شیوان داود از انتشارات پیدایش - مترجم: بیتا ابراهیمی -داستان رئال

فرگوس دور از عمویش روی خاک یک مربع بزرگ درآورد و سعی کرد برشش را عمیق‌تر کند. بیل را که محکم و مستقیم در عمق زمین فرو کرد، فریاد کشید: «آی!» چیزی سه سانتی‌متر پایین‌تر از عمق خاک متوفقش کرده بود. بیل را روی زمین خواباند و چندبار پلک زد. بعد دست دراز کرد تا آن را لمس کند. شاید بازی نور بود، یا یک تکه سنگ، یا…


خرید کتاب کودک باتلاق
جستجوی کتاب کودک باتلاق در گودریدز

معرفی کتاب کودک باتلاق از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کودک باتلاق


 کتاب اگر ببری به دام تو افتاد
 کتاب سالی که از آسمان افتادیم
 کتاب مستوری و مستی
 کتاب راز بزرگ پسر کوچک
 کتاب دیو
 کتاب کوچک اندازه ی فیل