نويسنده كه كارشناس ارشد جامعه شناسي است، براي انجام پروژه اي تحقيقي، نوعي دوربين مخفي ادبي به دست گرفته و در تهران و اصفهان و چند شهر ديگر، صداي مردم را در تاكسي ها ضبط كرده است. حرف ها طبيعي اند و در عين حال با انتخاب ها و روايت هاي نويسنده به داستان هايي كوتاه تبديل شده اند. در اين اثر، با آدم هايي استثنايي،‌موقعيت هايي ويژه و نثري طنزآلود رو به رو مي شويم. رفتار و گفتار مردم در تاكسي سندي زنده از وضعيت جامعه معاصر ماست.


خرید کتاب مامور سیگاری خدا
جستجوی کتاب مامور سیگاری خدا در گودریدز

معرفی کتاب مامور سیگاری خدا از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مامور سیگاری خدا


 کتاب استپ
 کتاب ناطور دشت
 کتاب با کفش های دیگران راه برو
 کتاب تابستان قوها
 کتاب تپه های سبز آفریقا
 کتاب اتاق افسران