کتاب دردسر

اثر استفان مینز از انتشارات پیدایش - مترجم: نسترن ظهیری-داستان رئال

می‌دانم داری به چی فکر می‌کنی! داری به خودت می‌گویی: «چطور این نویسنده با این قیافه‌ی مضحکش می‌خواد به من یاد بده آدم بی‌عیب‌ و نقصی بشم؟» اما کی گفته من می‌توانم تو را بی‌عیب و نقص کنم؟ من گفتم؟ باور می‌کنی؟ یا نه! باور نمی‌کنی؟ خب این که کاری ندارد. تحقیق کن. این اولین درس بی‌عیب و نقص شدن است. پس کتاب را بردار و ورق بزن.


خرید کتاب دردسر
جستجوی کتاب دردسر در گودریدز

معرفی کتاب دردسر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دردسر


 کتاب جا مانده در اعماق اقیانوس
 کتاب داداش سیاه، داداش سیاه
 کتاب پسری که صدای خرس ها شد
 کتاب دختری که مزرعه را نجات داد
 کتاب مجموعه بچه های اطراف جهان(۶ جلدی)
 کتاب دختری که باغ را سرسبز کرد