کتاب خوش شانس تر از همه بودیم

اثر جورجیا هانتر از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: سارا حسینی معینی-داستان رئال

رمان خوش‌شانس‌تر از همه بوديم نشان می‌دهد كه چگونه روح آدمی می‌تواند در مواجهه با تاريك‌ترين لحظات قرن بيستم، تاب آورد و هم‌چنان جواب بماند؛


خرید کتاب خوش شانس تر از همه بودیم
جستجوی کتاب خوش شانس تر از همه بودیم در گودریدز

معرفی کتاب خوش شانس تر از همه بودیم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خوش شانس تر از همه بودیم


 کتاب قهرمان فروتن
 کتاب فرار به موزه ی نیویورک
 کتاب رستاخیز
 کتاب سارازین وفاچینوکانه
 کتاب ناطور دشت
 کتاب شگفتی