کتاب جیرجیرک

-داستان رئال

پاکت را از جیبم درآوردم و شروع کردم به خواندنِ آن: «پایان هرچیزی یعنی مرگ و مرگ چیزی است که تا کسی آن‌را تجربه نکند، نمی‌فهمد و وقتی تجربه کرد، تجربه‌اش برای خودش و دیگران فایده‌ای ندارد.» فرمانده همین چند خط را نوشته بود. چند خطی که خبر از مرگ خودش می‌داد. پاکت‌‌نامه را گذاشتم توی جیبم. کفش‌های فوتبالم را از توی ساک درآوردم. می‌خواستم بیندازم‌شان دور، نتوانستم. آن‌ها را دوباره گذاشتم توی ساکم و زدم زیر گریه.‏


خرید کتاب جیرجیرک
جستجوی کتاب جیرجیرک در گودریدز

معرفی کتاب جیرجیرک از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب جیرجیرک


 کتاب سونات کرویستر
 کتاب اتاق افسران
 کتاب خم رودخانه
 کتاب مرگ ایوان ایلیچ
 کتاب بانو با سگ ملوس
 کتاب پیرمرد و دریا