کتاب بنی هندل

-داستان رئال

کتاب حاضر، دومین مجموعه از تاکسی‌نگاری‌های محسن‌حسام مظاهری است. مجموعه‌ی نخست، بهمن ۱۳۹۱ منتشر شد؛ به همت نشر افق و با نام مامور سیگاری خدا؛
نویسنده معتقد است گفت‌وگوهای مسافران و راننده‌ها در تاکسی، یک نبض‌سنج برای شهری‌ست که در آن زندگی می‌کنیم؛ یک پل برای راه یافتن به ذهن و فکر و دل همشهریان؛


خرید کتاب بنی هندل
جستجوی کتاب بنی هندل در گودریدز

معرفی کتاب بنی هندل از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بنی هندل


 کتاب مارتین ایدن
 کتاب سارازین وفاچینوکانه
 کتاب میوه های زمین
 کتاب خم رودخانه
 کتاب جنگ و صلح
 کتاب اتاق شماره 6