اين هيولا تو را دوست دارد يك رمانِ غافلگير كننده است. ليلى مجيدى نويسنده‌ى جوان اين رمان از زنى نوشته كه در خانه، اى كوچك دچارِ ماجراهايى بزرگ مى‌شود. زنى كه تنهايش گذاشته‌اند و حالا او مى‌خواهد در لابه‌لاى روزمرگى‌اش اميدى براى زندگى بيابد. اين رمان با مشى‌اى رئاليستى نوشته شده و نويسنده‌اش با نگاهى دقيق به كوچه‌ها و آدم‌هاى ريز و درشتِ پيرامونش نگاه كرده است. براى همين است كه قهرمانِ او چيزهايى را مى‌بيند كه شايد در نگاهى عادى به چشم نيايند. ليلى مجيدى داستانِ يك زن تنهاگذاشته‌شده را نوشته كه مى‌خواهد سرنوشتش را عوض كند. او نه مظلوم است، نه قهرمان، فقط دنيا با او خوب تا نكرده است. او بايد خانه، اى از آنِ خود داشته باشد، اتاقى از آنِ خويش و وقتى باران مى، بارد تازه فاجعه آغاز مى‌شود...


خرید کتاب این هیولا تو را دوست دارد
جستجوی کتاب این هیولا تو را دوست دارد در گودریدز

معرفی کتاب این هیولا تو را دوست دارد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب این هیولا تو را دوست دارد


 کتاب مرگ ایوان ایلیچ
 کتاب خاطرات یک بچه ی چلمن 5
 کتاب سوفی و کدو حلوایی
 کتاب هشت کلید
 کتاب بانو با سگ ملوس
 کتاب استینک 1