کتاب این دختر نامرئی نیست

اثر مارکوس سجویک از انتشارات پیدایش - مترجم: آرزو احمی-داستان رئال

پدر "لورت پیک" به او یاد داده که دنبال الگوها، اتفاق ها و اعداد تکراری بگردد، مهارتی که لورت در آن استعداد فراوان دارد. وقتی پدر هنگام تحقیق برای کتاب جدیدش ناپدید می شود، لورت و برادر کوچکش با هواپیما از لندن به نیویورک می روند و برای یافتن او مجبور به رمزگشایی چند چیغام می شوند و این گونه سرنخ های هولناکی از حادثه ی ناپدید شدن پدر به دست می آورند. مشکل این است که لورت نابیناست. او که هم به برادرش و هم به حس های دیگر خود وابسته است، می فهمد که برای نجات پدر باید از مهارت هایش در کشف وضعیت های غیر عادی و گاهی خطرناک در جهانی پر از تاریکی استفاده کند.


خرید کتاب این دختر نامرئی نیست
جستجوی کتاب این دختر نامرئی نیست در گودریدز

معرفی کتاب این دختر نامرئی نیست از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب این دختر نامرئی نیست


 کتاب جنگ و صلح (دو جلدی)
 کتاب تابستان زاغچه
 کتاب روزنامه فروش
 کتاب بدون مرز
 کتاب جودی دکتر می شود
 کتاب خم رودخانه