کتاب اتاق شماره 6

اثر آنتون چخوف از انتشارات هرمس - مترجم: آبتین گلکار-داستان رئال

اين داستان ماجرای دکتر و پنج بيماری است که در اتاق شماره‌ی ۶ بيمارستانی قرار دارند كه فقط يكی از آن‌ها از طبقه‌ی ممتاز و بقيه پيشه‌ور و كاسب‌كارند. در يكي از روزها‌ی اوايل بهار كه برف سنگينی آمده بود، در گودال واقع در كنار گورستان دو جنازه‌ی كهنه پيدا مي‌شود. يكی از آن‌ها جسد يك پيرزن و ديگری جسد بچه‌ای است كه آثار مرگ غير‌طبيعی در آن‌ها مشاهده می‌شود. شايعه‌ی كشف اين دو جنازه و وجود قاتل ناشناسی در شهر ورد زبان‌ها می‌گردد و ...


خرید کتاب اتاق شماره 6
جستجوی کتاب اتاق شماره 6 در گودریدز

معرفی کتاب اتاق شماره 6 از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اتاق شماره 6


 کتاب پیرمرد و دریا
 کتاب دوئل
 کتاب بینوایان
 کتاب بهترین داستان های کوتاه آنتون چخوف
 کتاب چشم انداز شنبه ها
 کتاب به آواز باد گوش بسپار