کتاب های رئال

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های واقع گرایانه در جهان
 کتاب اتاق افسران

کتاب اتاق افسران

اثر مارک دوگن از انتشارات نشر چشمه


 کتاب خانواده ی نفرین شده ی کندی

کتاب خانواده ی نفرین شده ی کندی

اثر مارک دوگن از انتشارات نشر چشمه


 کتاب جیرجیرک

کتاب جیرجیرک

اثر احمد غلامی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب سارازین وفاچینوکانه

کتاب سارازین وفاچینوکانه

اثر اونوره دو بالزاک از انتشارات افراز


 کتاب گیله مرد

کتاب گیله مرد

اثر بزرگ علوی از انتشارات نگاه


 کتاب پنجاه و سه نفر

کتاب پنجاه و سه نفر

اثر بزرگ علوی از انتشارات نگاه


 کتاب سین شین

کتاب سین شین

اثر ضحی کاظمی از انتشارات به نگار


 کتاب در بیابان سحر فرا می رسد کسی این را می داند

کتاب در بیابان سحر فرا می رسد کسی این را می داند

اثر نسیم خلیلی از انتشارات فاصله


 کتاب بنی هندل

کتاب بنی هندل

اثر محسن حسام مظاهری از انتشارات آرما


 کتاب مامور سیگاری خدا

کتاب مامور سیگاری خدا

اثر محسن حسام مظاهری از انتشارات افق